Svømmebassenget ved leilighets-komplekset, med utsikt over
La Mata - stranden.